In de inventarisatiefase zullen wij samen met jou controleren of het huidige netwerk geschikt is voor VoIP. Indien dit niet het geval is bieden wij ondersteuning om de gewenste veranderingen door te voeren en het netwerk VoIP-ready te maken.